Hoe evalueer ik spreek- en gespreksvaardigheid met een grote groep leerlingen? Spreken mijn leerlingen op niveau A2? Hoe beoordeel ik schrijfopdrachten volgens het ERK?

Beschrijving van de training

U leert in deze training waaraan een goede productieve taaltaak moet voldoen en hoe u het ERK kunt gebruiken voor de ontwikkeling van taaltaken. Ook leert u aan de hand van een aantal concrete taken en leerlingprestaties de taalvaardigheid spreken en schrijven van leerlingen te beoordelen.

Leerdoelen

  • Ik kan de spreek- en schrijfvaardigheid van leerlingen beoordelen aan de hand van criteria als inhoud, woordenschat en samenhang.
  • Ik kan de schalen uit het Europees Referentiekader gebruiken.
  • Ik kan beoordelingsprocedures (toetsen, portfolio’s, zelfbeoordeling enz.) selecteren die passen bij de leerdoelen en doelstellingen.

Praktische informatie

  • Deze training bestaat uit een sessie van 1,5 uur die wordt gegeven via het platform Zoom. Na inschrijving en betaling ontvangt u een betalingsbevestiging en de inloggegevens van deze training.
  • Na afloop van de training ontvangt u een bewijs van deelname.
  • Trainer: Petra Roël
  • Datum: woensdag 27 januari 2021 
  • Tijd: van 14:00 tot 15:30 uur
  • Prijs: € 69,-

Wilt u uw kennis over dit onderwerp na de kennistraining direct verder uitbreiden en toepassen in uw klas? Kies dan voor het combinatiepakket kennistraining + praktijktraining.

Dan krijgt u korting en volgt u het complete traject over dit onderwerp voor slechts € 189,- in totaal. Wilt u meer informatie over de verschillende opties? Bekijk dan onze pagina met prijzen en formules.