Hoe evalueer ik spreek- en gespreksvaardigheid met een grote groep leerlingen? Spreken mijn leerlingen op niveau A2? Hoe beoordeel ik schrijfopdrachten volgens het ERK?

Beschrijving van de training

U leert in deze training waaraan een goede productieve taaltaak moet voldoen en hoe u het ERK kunt gebruiken voor de ontwikkeling van taaltaken. Ook leert u aan de hand van een aantal concrete taken en leerlingprestaties de taalvaardigheid spreken en schrijven van leerlingen te beoordelen.

Leerdoelen

  • Ik kan de spreek- en schrijfvaardigheid van leerlingen beoordelen aan de hand van criteria als inhoud, woordenschat en samenhang.
  • Ik kan de schalen uit het Europees Referentiekader gebruiken.
  • Ik kan beoordelingsprocedures (toetsen, portfolio’s, zelfbeoordeling enz.) selecteren die passen bij de leerdoelen en doelstellingen.

“De training was precies ingericht op wat wij als taaltrainers nodig hebben.”

deelnemer training ’toetsontwikkeling HAN’, november 2019

Praktische informatie

  • Deze training bestaat uit een sessie van 1,5 uur die wordt gegeven via het platform Zoom. Na inschrijving en betaling ontvangt u een betalingsbevestiging en de inloggegevens van deze training.
  • Na afloop van de training ontvangt u een bewijs van deelname.
  • Trainer: Petra Roël
  • Datum: maandag 17 januari 2022
  • Tijd: van 19:30 tot 21:00 uur
  • Prijs: € 69,-

Wilt u uw kennis over dit onderwerp na de kennistraining direct verder uitbreiden en toepassen in uw klas? Kies dan voor het combinatiepakket kennistraining + praktijktraining.

Dan krijgt u korting en volgt u het complete traject over dit onderwerp voor slechts € 189,- in totaal. Wilt u meer informatie over de verschillende opties? Bekijk dan onze pagina met prijzen en formules.