Doelstelling Bureau NVT 

Bureau NVT ondersteunt en begeleidt scholen en leraren bij het onderwijzen van Nederlands als Vreemde Taal. Wij adviseren over NVT-didactiek en -beleid, organiseren professionaliseringstrajecten en ontwikkelingen lesmateriaal alsmede taaltoetsen en -evaluaties. Wij streven ernaar samen met u oplossingen op maat te vinden voor uw school en lokale situatie, zodat zowel de schooldirectie, de leraren als de leerlingen tevreden over het resultaat zijn. 

Doel privacyverklaring

Om een efficiënte bedrijfsvoering te kunnen waarborgen en een zo goed mogelijk resultaat te leveren hebben wij soms ook persoonlijke informatie van u nodig. Hieronder vindt u onze privacyverklaring per doelgroep en waar we uw gegevens voor gebruiken. 

scholen / bedrijven / organisaties

deelnemers trainingen en coaching

bezoekers website www.bureaunvt.com 

stagiaires en sollicitanten

Beeldmateriaal

Tijdens cursussen, trainingen en evenementen maken wij soms foto’s of video’s. Het beeldmateriaal worden gebruikt voor training, interne of voor communicatiemarketingdoeleinden (sociale media, website, brochure). Wij vragen vooraf uitdrukkelijk uw toestemming hiervoor. U kunt uw toestemming altijd intrekken door een e-mail te sturen naar info@bureaunvt.com.

Beeldmateriaal van kinderen

Bij foto’s of video’s van kinderen van jonger dan 16 jaar wordt altijd vooraf door de betreffende school een toestemmingsformulier aan de ouders van de kinderen gestuurd met een duidelijke beschrijving van het doel waarvoor het beeldmateriaal worden gemaakt. De school heeft de verantwoordelijkheid om de schriftelijke toestemming aan Bureau NVT te sturen. Wij bewaren het ondertekende formulier met naam van de ouders, handtekening en de naam van het kind tot zolang Bureau NVT bestaat. Zonder schriftelijke toestemming van de ouders publiceert Bureau NVT geen herkenbare foto’s van kinderen. 

Inzage, wijziging of verwijdering

Bureau NVT doet er alles aan om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en ervoor te zorgen dat alle gegevens correct zijn. Wilt u nagaan of alle gegevens kloppen? Wilt u deze wijzigen of laten verwijderen? Dit is uiteraard ook mogelijk:

Als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien die door Bureau NVT zijn opgeslagen, dan kunt u deze opvragen door een e-mail te sturen naar info@bureaunvt.com.

Als uw persoonlijke gegevens fout zijn doorgegeven, zijn veranderd, of fout zijn verwerkt door Bureau NVT kunt u ons dat laten weten via info@bureaunvt.com. Wij passen de gegevens dan zo snel mogelijk aan. 

Indien u van mening bent dat Bureau NVT niet op de juiste manier omgaat met uw persoonlijke gegevens, dan horen we dat graag van u. Wij zullen hier dan zo snel mogelijk samen met u een oplossing voor zoeken. Als dit niet voldoende is, kunt u een klacht over ons privacybeleid indienen via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Als u wenst dat Bureau NVT uw gegevens niet meer gebruikt, dan kunt u ons dit laten weten via info@bureaunvt.com. Wij verwijderen uw gegevens dan zo snel mogelijk.

Beveiliging persoonsgegevens

Bureau NVT heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. 

Ontvangers van persoonsgegevens

Bureau NVT deelt uw gegevens met de volgende partijen, waaronder onze verwerkers:

Hosting van onze website;

Beheerders van onze website;

Betaaldiensten.