Kennistrainingen (1,5 uur)  € 69,-

Het doel van deze trainingen is het verwerven van kennis over een didactisch onderwerp. De trainer laat u zien waar u rekening mee moet houden in de les, welk onderzoek er is gedaan en wat de praktische consequenties zijn voor een taalles. De trainer demonstreert aan de hand van praktische voorbeelden op welke manier dit onderwerp in taallessen aan bod kan laten komen en wat het meest effectief is.

Aan het einde van deze training ontvangt u een bewijs van deelname met de leerdoelen waaraan gewerkt is.

Na deze training kunt u ervoor kiezen de kennis zelf direct toe te gaan passen, óf u kunt een praktijktraining volgen over hetzelfde onderwerp.

Praktijktrainingen (2x 1,5 uur)  € 139,-

Het doel van deze trainingen is het zelf direct toepassen van de kennis over een bepaald onderwerp, met een groepje NVT-leraren wereldwijd. U bereidt onder begeleiding van de trainer een lesactiviteit voor en gaat hier in de praktijk mee aan de slag. U bespreekt de uitvoering na met de trainer en de andere deelnemers. Door het direct toepassen van de kennis en de nabespreking met andere deelnemers en de trainer zorgt u ervoor dat u het geleerde direct onderdeel maakt van uw lespraktijk. Daarnaast leert u van de ervaringen en ideeën van de andere leraren.

Aan het einde van deze training ontvangt u een certificaat van de NVT-Academie waarop vermeld staat welke leerdoelen u beheerst.

Combi kennis en praktijk (3 x 1,5 uur) € 189,-

Door direct te kiezen voor een combinatie van de twee trainingen,  zorgt u ervoor dat u de kennis die u verwerft, ook direct gaat toepassen in uw eigen lessen en leert van de ervaringen van andere NVT-leraren. Tevens levert deze combi u een interessante korting op.

Bureau NVT is geregistreerd bij het CRKBO. Daardoor kunnen wij onze  trainingen BTW-vrij aanbieden.