Wat zijn geschikte teksten om de leesvaardigheid van mijn leerlingen te beoordelen? Zijn de meerkeuzevragen bij deze luistertekst wel functioneel? Waar moet ik aan denken bij het zoeken van authentiek materiaal voor lezen en luisteren?

nu voor € 69,-

Beschrijving van de training

In deze training leert u waaraan een goede lees- of luistertaak moet voldoen. De trainer laat u zien hoe u op een eenvoudige manier zelf toetstaken kunt verbeteren of maken en waar u op moet letten bij het schrijven van meerkeuzevragen. Tenslotte leert u waar u geschikt materiaal kunt vinden voor het toetsen van luisteren en lezen en hoe u het niveau gemakkelijk kunt beoordelen en aanpassen.

Leerdoelen

  • Ik kan de schalen uit het Europees Referentiekader gebruiken.
  • Ik kan de vaardigheid beoordelen van een leerder in het begrijpen en interpreteren van gesproken tekst, zoals bijvoorbeeld globaal luisteren of gedetailleerd luisteren.
  • Ik kan de vaardigheid beoordelen van een leerder in het begrijpen en interpreteren van geschreven tekst beoordelen, zoals bijvoorbeeld globaal lezen of intensief lezen.

Praktische informatie

  • Deze training bestaat uit een sessie van 1,5 uur die wordt gegeven via het platform Zoom. Na inschrijving en betaling ontvangt u een betalingsbevestiging en de inloggegevens van deze training.
  • Na afloop van de training ontvangt u een bewijs van deelname.

  • Trainer: Petra Roël
  • Datum: maandag 28 februari 2022
  • Tijd: van 19:30 tot 21:00 uur 
  • Prijs: € 69,-

Wilt u uw kennis over dit onderwerp na de kennistraining direct verder uitbreiden en toepassen in uw klas? Kies dan voor het combinatiepakket kennistraining + praktijktraining.

Dan krijgt u korting en volgt u het complete traject over dit onderwerp voor slechts € 189,- in totaal. Wilt u meer informatie over de verschillende opties? Bekijk dan onze pagina met prijzen en formules.